Kako deluje World Mobile?

Povezujejo Connect the last mile.

Bridge the distance between legacy infrastructure and World Mobile to connect countries. Earn rewards for the traffic processed through your AetherNode.

Power the network.

EarthNodes are defined as the processors of the core logic of the World Mobile Chain. They function as the brain of the system that interconnects all the other types of nodes and are composed of a number of software modules, communicating through a central module called the Internode API.

Other EarthNode modules provide an authentication layer (Decentralised Identity module), a ledger layer (blockchain module), and a telecommunications layer (telecom module). The Decentralised Identity (DID) module provides the interface to a digital ID solution. In the blockchain module, a distributed ledger records all the transactions that take place on the network.

Unlike AirNodes, EarthNodes do not have any geographical restrictions. This means it is possible to run an EarthNode and support the World Mobile network from anywhere in the world.

Run the network.

AirNode je tisto, kar končnemu uporabniku omogoča dostop do  telekomunikacij.  AirNodi lahko vključuje različne vrste strojne opreme (lahko je dostopna točka Wi-Fi, aerostat ali stolp), saj je njihova konfiguracija določena s potrebami posamezne lokacije.

Na oddaljenih območjih bodo AirNodi delovali izven omrežja s pomočjo solarnega sistema za neprekinjeno delovanje omrežja.

AirNode

AetherNode

EarthNode

World Mobile je ekosistem, ki deluje na principu "sharing economy" (delitveni ekonoiji). Cilj World Mobile je zgraditi največje mobilno omrežje na svetu, ki bo dostopno, imelo hitro povezljivost in dobro kvaliteto.